KONTAKT: Střítež 154
739 59 Střítež
EMAIL: info@sareptanf.cz
TEL.: +420 733 184 256

Pomoc vdovám

Pomoc vdovamV Etiopii neexistuje sociální systém. V případě, že žena ovdoví nebo ji opustí manžel, zůstává s dětmi často náhle zcela bez jakýchkoliv prostředků pro život a v drtivé většině případů následuje bída, hlad a nemoci ve své nejhroznější podobě. Žena se často ocitá na ulici a zdrojem její obživy jsou mnohdy doslova odpadky. Zoufalé pokusy o vydělání peněz sběrem skla, plastu nebo dřeva jsou často jediným a zcela nedostatečným způsobem získávání obživy pro ni a její děti.

Projekt Pomoc vdovám je druh sponzoringu, který dá zoufalé ženě možnost začít znovu plnohodnotně žít. Hlavním cílem tohoto projektu je pomoci vdovám založit svou vlastní malou živnost v oblasti, která je jí blízká, např. šití oděvů, pekařství, výroba ozdob apod. Provozování takové živnosti patří k běžným způsobům obživy v Etiopii. Během poměrně krátké doby se tak tyto ženy můžou stát finančně soběstačné a schopné zaopatřit své rodiny.

K tomu, abychom mohli jedné ženě pomoci začít nově žít, je potřeba zhruba 17 000 Kč.

Za 17 000 Kč jednorázové pomoci Vámi podporovaná vdova obdrží:

 • Pomoc se založením malé živnosti – koupě potřebného vybavení
 • Následné pracovní konzultace
 • Základní zdravotní péči

Jakožto sponzor Nadačního fondu Sarepta obdržíte:

 • Základní informace o sponzorované vdově: jméno, rodinné zázemí a popis současné rodinné situace
 • Fotografii vdovy, kterou podpoříte
 • Osobní dopis
 • Pravidelné aktualizace o tom, jak se jí daří zaopatřovat sebe a svoji rodinu
 • Měsíční aktualizace o naší celkové práci v Etiopii

Jak náš program pomoci vdovám funguje?

 1. Každá vdova podepíše smlouvu, ve které se zaváže, že použije finanční prostředky, které jsou jí poskytnuté, pouze k založení vlastní firmy.
 2. Poté vdova projde obchodním školením.
 3. Naši pracovníci jí pomohou založit malou živnost v oblasti, která je jí blízká (švadlena, pekařka atd.).
 4. Každý měsíc se vdova pravidelně setkává s našimi pracovníky, kteří vyhodnotí její práci za uplynulé období.
 5. Vdova si založí vlastní bankovní účet.
 6. Očekává se, že si vdova každý týden na tento účet uloží část vydělaných peněz. Tyto úspory jsou pravidelně kontrolovány.
 7. Polovina přiděleného fondu je vdově předána při založení živnosti, druhá polovina pak poté, co prokáže, že je schopna dobře pracovat a nakládat s tím, co jí bylo svěřeno. Tato druhá část podpory jí pomůže rozšířit její podnikání.

Chtěl/chtěla bych přispět na podporu vdov…