KONTAKT: Střítež 154
739 59 Střítež
EMAIL: info@sareptanf.cz
TEL.: +420 733 184 256

O nás

Účelem Nadačního fondu Sarepta je humanitární a duchovní pomoc lidem jiných kultur jak v zahraničí, tak i v České republice. Poskytujeme příspěvky na humanitární a rozvojovou pomoc lidem v nouzi, na rozvoj a realizaci křesťanské misie prostřednictvím propagace, vzdělávání, informační a poradenské pomoci církvím, organizacím a jednotlivcům. Naším cílem však není pouze rozdávat chudým lidem peníze. Naše programy jsou zaměřené na to, aby se každý jednotlivec, který je součástí těchto programů, byl schopen osamostatnit a stát se přínosem pro své okolí. Máme velkou výsadu, že pracujeme s místními obyvateli ve třetích zemích a pomáháme jim v chodu jejich neziskových organizací. Toto nám dává nejen příležitost ujistit se, že investované finanční prostředky jsou 100% využité v oblastech, pro které jsou určené, ale také máme přímý kontakt s těmi, kteří mají z těchto prostředků prospěch.

Jak jsme začali

Nadační fond Sarepta byl založen jednotlivci, kteří už mnoho let jezdí do zemí třetího světa a pracují s lidmi těchto kultur. Na svých cestách jsme často svědky situací, ke kterým se nedá jednoduše otočit zády a neposkytnout pomoc. Jednorázová pomoc však často nestačí, a proto jsme se rozhodli zahájit několik projektů, které by přinesly dlouhodobější a dalekosáhlejší změny k lepšímu v životě lidí, pro které jsou určeny.

Na začátku se některé věci mohly jevit jako bláznivé – je vůbec možné, aby malá skupinka obyčejných nadšenců zaopatřila školu na druhém konci světa, a to bez podpory státu, velké církve a nebo bohatého mecenáše? Ukázalo se, že možné to je, a škola na Filipínách už od roku 2010 každým rokem vyučuje téměř 100 žáků. K tomu se přidaly další projekty – v Etiopii, Nigérii, ale také v České republice. Naše práce každým rokem narůstala, až přesáhla finanční možnosti několika málo jedinců. Proto jsme se rozhodli založit nadační fond. Věříme, že lidé, kteří chtějí pomáhat, se najdou. Doufáme, že stejně jako my, i vy se nadchnete pro to, abyste změnili něčí život.

Co znamená “Sarepta”?

Název Sarepta znamená „zlatnická dílna“ a pochází z příběhu, který je zapsán v Bibli v První knize královské 17. kapitole. Tento příběh se odehrává v Izraeli v období velkého sucha a nedostatku vody a potravy. Prorok Eliáš je poslán do cizí země k chudé vdově, která žije ve městě Sarepta. Eliáš do Sarepty, „zlatnické dílny“, nepřišel obchodovat ani pracovat se zlatem, ale byl tam poslán, aby této vdově ukázal Boží charakter. Vzal Boží charakter, který je mnohem cennější než stříbro a zlato, a zapracoval ho do života této chudé a opuštěné ženy. Udělal vlastně stejnou práci, jaká se dělá ve zlatnické dílně – jenom s něčím mnohem cennějším.

A o to usilujeme i my – přinést změnu do životů lidí, se kterými pracujeme. Změnu nejen v materiální oblasti, ale převážně změnu charakteru. Naším hlavním posláním je zapracovat Boží charakter, který se přirovnává k ryzímu zlatu, do životů těch, ke kterým jsme posláni.

Naše projekty

Naše výroční zprávy