KONTAKT: Střítež 154
739 59 Střítež
EMAIL: info@sareptanf.cz
TEL.: +420 733 184 256

Pomozte i Vy

Na světě žije obrovský počet opuštěných sirotků, chudých vdov a potřebných lidí. Pokud se na ně podíváme jako na celek, situace se může zdát beznadějná. Nicméně, lidí schopných pomoci je mnohonásobně víc, a pokud každý z nás udělá jen malou část, potřeby můžou být velmi rychle pokryté. Pokud byste se k Nadačnímu fondu Sarepta chtěli přidat a pomoci chudým lidem v zemích třetího světa, existuje několik způsobů, jak to učinit:

Sponzorovani deti1.   Sponzorování dětí

Sponzorování dětí je projekt zaměřený na pomoc chudým dětem, a to formou podpory jejich vzdělání, aniž by musely opustit vlastní rodinné a kulturní zázemí. Nadační fond Sarepta v současné době podporuje děti ve třech programech, v Etiopii, v Ugandě a na Filipínách. Pokračování…

Vdovy2.   Pomoc vdovám

V Etiopii neexistuje sociální systém. V případě, že žena ovdoví nebo ji opustí manžel, zůstává s dětmi často náhle zcela bez jakýchkoliv prostředků pro život a v drtivé většině případů následuje bída, hlad a nemoci ve své nejhroznější podobě. Žena se často ocitá na ulici a zdrojem její obživy jsou mnohdy doslova odpadky. Zoufalé pokusy o vydělání peněz sběrem skla, plastu nebo dřeva jsou často jediným a zcela nedostatečným způsobem získávání obživy pro ni a její děti. Projekt Pomoc vdovám je druh sponzoringu, který dá zoufalé ženě možnost začít znovu plnohodnotně žít. Pokračování…

Dary3.   Dary

Dar je tou nejjednodušší formou pomoci a podpory práce mezi nejchudšími z nejchudších. Můžete se rozhodnout určit svůj dar přímo na některý z našich projektů nebo jej můžete darovat obecně. Pokud nemáte žádné preference, jak mají být Vaše peníze využité, můžete je poslat na účet Sarepty jako dar. V tomto případě bude Vámi darovaná částka použitá na projekt, kde je v danou chvíli nejvíce potřeba. Darujte…

Holcicky4.   Řekněte o nás svým přátelům

Pokud Vás zaujalo to, co děláme, dejte o nás vědět svým blízkým, přátelům a spolupracovníkům. Velmi oceníme i takovou pomoc. Náš kontakt…