KONTAKT: Střítež 154
739 59 Střítež
EMAIL: info@sareptanf.cz
TEL.: +420 733 184 256

Uganda

Projekt záchrany dětí začal v roce 2016 a nebylo to zadarmo. Mnoho problémů s byrokracií bránilo rychlému rozjezdu. Ale teď máme 14 dětí, které byly vybrány z toho nejhoršího prostředí. Všechny jsou původem z tzv. slamů, tedy velmi chydé oblasti. Většina z nich stratila rodiče, ať z důvodu nemocí, AIDS nebo i násili.

Osudem těchto dětí bylo pokračovat ve vyjetých kolejích prostředí slamu, ale teď mohou navštěvovat internátní školy a 3x za rok se účastnit společného týdennihé setkání, kterému říkají dětský tábor. Je to jiné než u nás. Všichni se setkají v jednom pronajatém domě, kde mají společná vyučování, hry a další aktivity. Sociální pracovníci, mladí manželé Godfrey a Concy, se jim tak stávájí blízkymi. Zajišťují nejen fungování projektu, jako distribuce potřeb, zajištění školní docházky, vyřízení všech potřebných dokumentů atd., ale také děti pravidelně navštěvují ve školách a v jejich domovech, hlídají, že budou mít kde spát, hlídají jejich prospěch, učí je základním hygienickým návykům, jinýmí slovy, stávají se jim takovými pěstouny.

Byl jsem rád, že jsem se mohl osobně na jejich práci podívat a dotknout se tak reality, která je nám tady v bohaté Evropě tak vzdálená.

Trochu se toho můžete dotknout i vy skrze naši fotogalerii.

Stránky projektu v angličtině naleznete na adresse: https://uganda.reachingbeyondwords.org/