KONTAKT: Střítež 154
739 59 Střítež
EMAIL: info@sareptanf.cz
TEL.: +420 733 184 256

Filipíny

Filipíny se staly součástí našeho života již před několika lety, kdy jsme dostali příležitost navštívit tři ze 7000 ostrovů, ze kterých se Filipíny skládají. Většina naší práce se v současné době soustředí na ostrově Mindanao v oblasti Butuan City.

Hlavním projektem, na kterém spolu s přáteli z několika dalších zemí (Spojených států, Velké Británie a Nigérie) spolupracujeme, je Kingdom Message Ministry School (Škola královského poselství). Tato škola byla založena ženou filipínského původu, která žila přes 20 let ve Švýcarsku a v roce 2010 se vrátila zpět na Filipíny. Měla obrovskou touhu naplnit potřeby chudých dětí ve svém okolí, a proto založila školu.

Škola původně začala v červnu 2010 (počátek školního roku na Filipínách) se čtyřiceti žáky ve třech ročnících – jeslích a dvou věkových skupinách mateřské školy. Od té doby se kapacita obrovsky znásobila. V roce 2012 jsme uvítali 115 žáků a v červnu 2013 jsme otevřeli už čtyři ročníky. Během několika let se celková činnost rozrostla natolik, že daleko přesáhla finanční možnosti jednoho člověka, a je v současné době podporována ze tří kontinentů – Evropy, Afriky a Severní Ameriky. Máme obrovskou vizi investovat do mnohem více dětí, dokud jsou ještě malé a tvárné.

Spisovatel a filozof Victor Hugo jednou řekl: „Ten, kdo otevře školu, zavře dveře vězení.” Naše škola zavírá mnohé dveře zkázy, která by jinak byla pro některé z těchto dětí nevyhnutelná. Díváme se do budoucna s nadějí, že budeme moci dát příležitost ke vzdělání mnoha dalším mladým životům.

Jak se k nám můžete připojit